I serviceavtalet ingår återkommande servicebesök där vi gör service, analyserar vätskan och kontrollerar så att värmecentralen eller kylcentralen fungerar som den ska. Är något fel eller behöver justeras, lämnas ett åtgärdsförslag. På så vis blir det lättare att planera in eventuella åtgärder. Saknar du värme eller kyla och något är trasigt är du välkommen att höra av dig till oss.

Serviceavtal för din avgasare. Vi servar alla märken på marknaden, och vi rekommenderar alltid minst 1 gång/år. Det bästa är att teckna ett serviceavtal. Vid en service, så servar vi och justerar, mäter tryck och rengör, vi kontrollerar syrenivån samt förekomst av magnetit och bakterier

Med en egen energitekniker får fastigheten ett välskött och energitekniskt optimerat värme/kylsystem. Kostnadsbesparingar på energikostnaden börjar att ge din budget en välförtjänt minskning. Fastigheten får nöjdare hyresgäster och mindre klagomål. 

Din energitekniker ansvarar för den tekniska tillsynen av fastighetens värme/kylsystem. 

✔️ Analys av systemvätskan.
✔️ Bestämda ronderingar i fastigheten.
✔️ Felanmälan på webben är en av fördelarna.
✔️ Support med eget telefonnummer.
✔️ Akuta arbeten med förtur. 

Glöm tanken på att byta ut stammar och undercentralen. Optimera och behåll ditt kyl/värmesystem på topp Pumpen i värmesystemet är viktig och bör vara av den moderna typen.

Tel: 010 - 7500 754